رضا سلطانی مقدم

دانشیار بیماریهای قرینه و خارج چشمی

دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیماری های چشم

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Reza Soltani-Moghadam

Associate Professor of Cornea & External Eye Diseases

School of Medicine

Eye Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 
     

میترا اکبری

استادیار بیماریهای قرینه و خارج چشمی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Mitra Akbari

Assistant Professor of Cornea & External Eye Diseases

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400