ماسک
جاذبه های توریستی گیلان
محرم
کرونا

اخبار اختصاصی

بررسی مسائل آموزش زبان انگلیسی در دفتر مدیریت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

بررسی مسائل آموزش زبان انگلیسی در دفتر مدیریت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1400/06/16
اولین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

اولین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

1400/05/12
برگزاری بیست وسومین اجلاس عمومی اتحـادیه دانشـگاه هـای دولتی حاشـیه ی دریای خزر

برگزاری بیست وسومین اجلاس عمومی اتحـادیه دانشـگاه هـای دولتی حاشـیه ی دریای خزر

1400/05/05
جلسه هم اندیشی در پردیس بین الملل برگزار شد

جلسه هم اندیشی در پردیس بین الملل برگزار شد

1400/05/04
آرشیو