نرگس علیزاده

دانشیار بیماری‌های پوست

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Narges Alizadeh

Associate Professor of Dermatology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

عباس درجانی

دانشیار بیماری‌های پوست

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Abbas Darjani

Associate Professor of Dermatology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

کاوه قرائی نژاد

استادیار بیماری‌های پوست

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Kaveh Gharaei Nejad

Assistant Professor of Dermatology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

حجت افتخاری

استادیار بیماری‌های پوست

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Hojat Eftekhari

Assistant Professor of Dermatology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400