محمد شناگری رشتی

استادیار ویروس شناسی پزشکی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Mohammad Shenagari

Assistant Professor of Medical Virology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400