ایرج نیکوکار

دانشیار میکروب شناسی 

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

مرکز تحقیقات بیماری های التهابی ریه

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Iraj Nikokar

Associate Professor of Microbiology

Inflammatory Lung Disease Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 
     

علی مجتهدی

دانشیار میکروب شناسی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Ali Mojtahedi

Associate Professor of Microbiology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

وحیده جاوید خجسته 

استادیار میکروب شناسی

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Vahideh Javid Khojasteh

Assistant Professor of Microbiology

School of Nursing and Midwifery

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400