سید داود اشرفی

استادیار مهندسی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Seyed Davoud Ashrafi

Assistant Professor of Environmental Health

School of Health

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400