ارسلان سالاری

دانشیار اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال

دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Arsalan Salari

Associate Professor of Interventional Cardiology

School of Medicine

Cardiovascular Diseases Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400