مرجان دائی حامد

استادیار فارماسیوتیکس

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Marjan Daeihamed

Assistant Professor of Pharmaceutics

School of Pharmacy

Guilan University of Medical Sciences

 
     

زهرا حصاری

استادیار فارماسیوتیکس

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Zahra Hesari

Assistant Professor of Pharmaceutics

School of Pharmacy

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400