مسعود فقیه اخلاقی

استادیار شیمی دارویی

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Masoud Faghih Akhlaghi

Assistant Professor of Pharmaceutical Chemistry

School of Pharmacy

Guilan University of Medical Sciences

 
     

سعید قاسمی

استادیار شیمی دارویی

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Saeed Ghasemi

Assistant Professor of Pharmaceutical Chemistry

School of Pharmacy

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400