سارا دبیریان  

استادیار زیست فناوری دارویی 

دانشکده داروسازی 

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Sara Dabirian

Assistant Professor of Pharmaceutical Biotechnology

School of Pharmacy

Guilan University of Medical Sciences

 
     

مسعود حمیدی

استادیار زیست فناوری دارویی

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Masoud Hamidi

Assistant Professor of Pharmaceutical Biotechnology

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400