مونا حداد زحمت کش

استادیار داروسازی هسته ای

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Mona Haddad Zahmatkesh

Assistant Professor of Nuclear Pharmacy

School of Pharmacy

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400