فریبرز منصورقناعی

استاد بیماری های گوارش و کبد بالغین

دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Fariborz MansourGhanaei

Professor of Gastroenterology and Hepatology

School of Medicine

Gastrointestinal and Liver Diseases Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 
     

افشین شفقی

دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد بالغین

دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری از سرطان های گوارش

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Afshin Shafaghi

Associate Professor of Gastroenterology and Hepatology

School of Medicine

GI Cancer Screening and Prevention Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400