میثم حسن نژاد بی بالان

استادیار باکتری شناسی پزشکی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Meysam Hasannejad-Bibalan

Assistant Professor of Medical Bacteriology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400