علیرضا جعفری

استادیار باکتری شناسی

مرکز تحقیقات بیماریهای التهابی ریه

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Alireza Jafari

Assistant Professor of Bacteriology

Inflammatory Lung Disease Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 
     

راحله شیخی

استادیار باکتری شناسی

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Raheleh Sheikhi

Assistant Professor of Bacteriology

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 

 

علیرضا جعفری

استادیار باکتری شناسی

مرکز تحقیقات بیماریهای التهابی ریه

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Alireza Jafari

Assistant Professor of Bacteriology

Inflammatory Lung Disease Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400