مقطع   

                                                      رشته

1

پزشکی

دکتری عمومی پزشکی

2

داروسازی

دکتری عمومی داروسازی

3

دندانپزشکی

دکتری عمومی دندانپزشکی

4

قلب

تخصص و فوق تخصص

5

 پزشکی اجتماعی

تخصص

6

بیهوشی

تخصص و فوق تخصص

7

گوارش

تخصص و فوق تخصص

8

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد  

9

اطفال

تخصص و فوق تخصص

10

داخلی

تخصص و فوق تخصص

11

اورولوژی

تخصص و فوق تخصص

12

چشم

تخصص و فوق تخصص

 13

 گوش، حلق و بینی

تخصص و فوق تخصص

14

جراحی عروق

فیلوشیپ

15

مغز و اعصاب

تخصص

16

پزشکی اجتماعی

تخصص

17

نوروسرجری

تخصص و فوق تخصص

18

بیوتکنولوژی پزشکی

کارشناسی ارشد

19

پرستاری

کارشناسی ارشد

 

آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400