مدیریت امور بین الملل دانشگاه با رویکرد توسعه و تقویت سطح همکاری های بین المللی دانشگاه و ترفیع جایگاه آن در میان دانشگاه های جهان در تابستان 95 به عنوان یکی از ثمرات برنامه راهبردی دانشگاه تحت نظر مستقیم ریاست محترم دانشگاه تاسیس گردید. پیش از این زمان ارتباطات بین المللی دانشگاه از طریق مدیریت روابط بین المللی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه پیگیری می شد.

جذب و آموزش دانشجویان خارجی در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی,توسعه ارتباطات بین المللی با دانشگاه های مختلف جهان, گسترش فعالیت های مشترک پژوهشی و آموزشی بین المللی و توسعه توریسم درمانی با هماهنگی معاونت درمانی از مهم ترین اهداف مدیریت بین الملل می باشد.

 

آخرین بروز رسانی : 19 شهریور 1400