محمدرضا امام هادی  

دانشیار جراحی مغز و اعصاب

دانشکده پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Mohammadreza Emamhadi

Associate Professor of Neurosurgery

School of Medicine

Guilan University of Medical Sciences

 
     

شاهرخ یوسف زاده چابک

استاد جراحی مغز و اعصاب

دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاهده رزومه علمی

Shahrokh Yousefzade-Chabok

Professor of Neurosurgery

School of Medicine

Neuroscience Research Center

Guilan University of Medical Sciences

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400