اهداف:

1- تدوین سیاست های بین الملل سازی دانشگاه

2- توسعه همکاریهای علمی بین المللی و تدوین برنامه های همکاری و تفاهم نامه با دانشگاه های سایر کشورها

3- پذیرش، آموزش و ارائه خدمت به دانشجویان خارجی در قالب برنامه آمورش بین الملل، با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه

4- اجرای توریسم سلامت باهمکاری معاونت درمان دانشگاه

5- برنامه ریزی و ارائه خدمات مورد نیاز برای سفر هیات های رسمی دانشگاه به خارج از کشور و همچنین هیات ها و مهمانان خارجی دانشگاه با همکاری دانشکده ها و گروههای آموزشی و پژوهشی

6- همکاری با معاونت پژوهشی در برگزاری کلیه گردهمایی های علمی بین المللی از جمله کنگره، سمینار، همایش، سمپوزیوم و ...

7- برنامه ریزی جهت شناساندن دانشگاه در سطح بین المللی

8- برپایی دوره های مشاهده گری و یا دوره کوتاه مدت آموزشی به صورت متقابل در قالب تفاهم نامه های همکاریهای علمی، آکادمیک و پژوهشی

9- اجرای سیاستهای بین الملل سازی دانشگاه با همکاری حوزه ریاست و معاونین دانشگاه

 

آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400