کمیته های مدیریت بین الملل
 

کمیته پذیرش دانشجوی خارجی

این کمیته تحت نظارت شورای آموزشی دفتر امور بین الملل دانشگاه در خصوص پذیرش دانشجویان خارجی اقدامات لازم رانجام می دهد.

اعضای کمیته شامل معاونین آموزشی و فرهنگی دانشجویی، مدیر امور بین الملل، رئیس دانشکده مقصد و همچنین مدیر گروه مقصد می باشد.

اقدامات جهت کسب مجوزهای لازم با هماهنگی قطب 1وزارت بهداشت در دست انجام است .

پس از انجام و کسب تائیدات لازم برنامه های اجرایی کمیته در سایت بارگزاری خواهد شد.

 

کمیته آموزشی بین المللی:

با توجه به اهداف چندگانه دانشگاه در خصوص ورود به عرصه بین الملل جهت ارتقاء سطح بین المللی دانشگاه و همچنین ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی کمیته آموزش بین الملل اقدامات لازم در خصوص جذب دانشجویان خارجی را سازماندهی می نماید.

تدوین آیین نامه ها و مستندات مورد نیاز برای  تحصیل دانشجویان خارجی از جمله اهداف این کمیته می باشد.بعلاوه این کمیته بر اساس اختیارات می تواند با هماهنگی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کوریکولوم های آموزشی را متناسب با گروه های هدف باز نگری و تدوین مجدد نماید.

اعضای کمیته آموزش بین الملل شامل:معاونت آموزشی دانشگاه،معاونت فرهنگی دانشگاه، مدیریت امور بین الملل، مدیر آموزشی دانشگاه و مدیر تحصیلات تکمیلی(حسب مورد)، رییس دانشکده /مرکز ذیربط و همچنین مدیر گروه ذیربط(حسب مورد)می باشد.

 

کمیته پژوهشی :

این کمیته با توجه به انتقال مسئولیت بررسی و امور اجرایی متقاضیان استفاده از سهمیه ارزی جهت شرکت در همایشهای خارجی،از معاونت تحقیقات و فناوری به واحد امور بین الملل تشکیل گردید.

این کمیته مقالات قابل ارائه در همایش های بین المللی را از نظر علمی و متدولوژی و همچنین مستندات مربوطه را بررسی نمود.و پرداخت سهمیه های متعلقه را توسط معاونت تحقیقات و فناوری تایید می نماید.
 

 

آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400