نام و نام خانوادگی

 

 

مدرک تحصیلی

 

سمت

 

محمد ابراهیم احمدی

 

 

کارشناس مدیریت دولتی

 

کارشناس مسئول همایش ها و سمینار های بین الملل

 

 

آیدا اکبر

 

کارشناسی روانشناسی بالینی

 

کارشناس بهداشت و سلامت 

 

افشین بلند بخش

 

 

کارشناسی شنوایی سنجی

 

 

کارشناس مسئول امور دانشجویان خارجی

 

 

محمد حسین پور پیر بستی

 

 

کارشناسی ادبیات فارسی

 

 

کارشناس امور بین الملل

 

 

ایمان جوادزاده مقتدر

 

 

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

مترجم

 

فیروزه فیروزی

 

 

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

 

کارشناس مسئول امور بین الملل

 

 

محدثه گلکوبی

 

 

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

 

کارشناس زبان انگلیسی

 

علی رادفر

 

کارشناسی ارشد زبان شناسی انگلیسی

کارشناس امور سمینارها

آخرین بروز رسانی : 26 اردیبهشت 1401